Proběhlé akce a výstavy

28. října 2015 zahájilo činnost Centrum Vlasty Buriana v Liberci. Je to pamětní síň, je zde spousta fotografií a dokumentů z Burianova společenského, divadelního a sportovního života. (Foto RODNÉHO DOMU z r. 1891, grafika Jar. Švihly, foto místa rodného domu v Lucemburské ul. z r. 2015. Opis matričního zápisu o narození J. Wl. Buriana, plakáty z filmů a varieté a mnoho dalšího.)

V CVB proběhly i zajímavé akce:

Výstava T.G.M. a Vlasta Burian v historických dokumentech a například ocenění budovy Evou Jiřičnou.

Za celou dobu existence CVB jsme zde také pořádali desítky akcí a výstav. Na této stránce můžete vzpomenout na nejvýznamnější z nich:

 

Proběhlé výstavy

rok 2016

1/ ÚNOR 2016: "KARNEVAL v RIU", fotografie-beseda M. Macháčka. 

2/ DUBEN 2016 : Cyklus „Významné osobnosti 20. století“, T. G. MASARYK v dokumentech: pohlednice, medaile, fotografie. Ve spolupráci se spolkem SPUNT Liberec. 

3/ KVĚTEN 2016 : "LVT Liberec ve tvářích".Fotografie Radka Drbohlava. Vernisáž open.

4/ Červen 2016 : "Barvy mého života". Obrazy Víta Příkaského.

5/ ZÁŘÍ 2016 : "Figury a figurky". Obrazy, figurální tvorba Vl.Syrovátka.

6/ Říjen 2016: "Grand Prix cena architektury" v kategorii Novostavba. Obec architektů, realizované práce. Eva Jiřičná, Miloš Parma, arch. P. Šťastný – 1 ROK činnosti CVB. Ve spolupráci s Magistrátem města Liberce.

 7/ PROSINEC 2016 : "Z českých luhů a hájů". Obrazy, krajinky. Vl.  Syrovátko.

 

rok 2017 

 

8/ LEDEN 2017 : "Spontánní realismus". Obrazy, Marek LAVKO. Zakoupen obraz "V.B. Přednosta stanice" 

9/ LEDEN 2017 : Žaneta ELISOVÁ, obrazy, kombinovaná technika.   

10/ ÚNOR 2017 : Fotografie-beseda  „Velikonoční ostrov“. Miroslav Macháček

11/ BŘEZEN 2017: "TICHÝ SVĚT", výstava fotografií neslyšících. V prostorách divadýlka se souborem Aries.

12/ BŘEZEN 2017: akademický malíř Jar. ŠVIHLA. Obrazy, grafika. 

13/ DUBEN 2017: "Král komiků v obrazech". Výstava k 55. výročí úmrtí Vl. Buriana (1962-2017).Zakoupen obraz M. Lavka "V. B.VLASTa"

14/ KVĚTEN 2017: "Já a příroda" , Zdenka Kučerová, krajinky. 

15/ ČERVEN - SRPEN 2017 : "SPOLEČNOST Vlasty Buriana od r. 1998" .  Panely, fotografie, dokumenty.  

16/ ZÁŘÍ 2017 : Dalibor MATOUŠ (1925-1992) kubistický malíř, OBRAZY.

17/ ŘÍJEN, LISTOPAD 2017 : Jar. SYROVÁTKO + Pavel ŠULC „Po třiceti …“ výstava dvou výtvarníků. Volná tvorba

18/ PROSINEC 2017: Vlasta MATOUŠOVÁ, obrazy, grafika. V přízemí BETLÉMY, andělé (Větrník), keramika, sklo.

 

rok 2018  

 

20/ AKVARELY, svět fantazie. Účastníci kurzu malování Sv. ZENKLOVÉ (Větrník, Liberec). 12. 1. - 14. 2. 2018 

21/ Petr JENIŠTA : 1. 3. - 29. 3. 

22/ Eliška KOMOROUSOVÁ : 6. 4. - 4. 5.  

23/ Josef Zika, "Obrazy" : 10. 5. - 6. 6. 

24/ Václav PLECHATÝ : 8. 6. - 4. 7. 

25/ Obrazy PALIČKOVANÉ KRAJKY Jany KAPLANOVÉ : 12. 7. - 14. 9.  

26/ Josef KAREL "Obrazy": 20. 9. - 19. 10. 

27/ "POTKALI SE? Burian a T. G.M?",výstava dokumentů: 25. 10. - 28. 11. 

28/"Betlémy a andělé",keramika, sklo. Větrník : 30. 11. - 21. 12. 2018

Rok 2019

29/ LEDEN 2019 : Tomáš Kučera, "Kresby"  

30/ BŘEZEN 2019: Jana Serafínová, "Olejomalby, koláže " 
31/ DUBEN 2019 : Dan Dostál,"Království mlhy". Výstava fotografií s příběhem a texty Terezy Dostálové  
32/ KVĚTEN 2019: Petr Homola, obrazy "Hudba v barvě" + Lucie  Světlana "Otevřená" 
33/ ČERVEN 2019 : Společnost Vlasty Buriana vzpomíná na Krále komiků. Fotografie, dokumenty, zajímavosti 

34/ ČERVENEC-SRPEN 2019: Fotografická výstava uměleckých aktů významných fotografů 2. pol. 20. století.  Zapůjčeno ze soukromé sbírky K. R.
35/ ZÁŘÍ 2019 : Společnost Vlasty Buriana od r. 1998.      Dokumenty, fotografie  
36/ŘÍJEN 2019: LUCREZIE Škaloudová-Puchmajerová "Podoby krajiny". 26. 9. - 25. 10. 
37/ LISTOPAD 2019 : Staša MATULOVÁ,"Barevné kresby a  grafika". 1. 11. - 25. 11.    
38/ PROSINEC 2019: Tvoříme s radostí III. aneb "Setkání s  anděly" Výstava betlémů a andělů s vánoční tématikou-DDM Větrník. 29. 11. - 20. 12. Hosté: Klub přátel červenobílé hole, tj. osoby postižené hluchoslepotou.

Rok 2020

39/ LEDEN 2020 : Vlasta BURIAN 58. výročí úmrtí krále komiků (31. 1. 1962).  

40/ ÚNOR 2020 : Karla FAVRINOVÁ, "Suchý pastel". Od 31. 1. do 28. 2. 

41/ BŘEZEN 2020 : ak. malíř Jaroslav ŠVIHLA. Od 5. 3. do 27. 3. 

42/ DUBEN 2020 : Miroslav MACHÁČEK Fotografická výstava a celoživotní bilance. Od 2. 4. do 30. 4.  

43/ KVĚTEN-ČERVEN 2020 : Jiří LOCHMAN, výstava obrazů "NOC". Od 12. 5. do 12. 6. 

44/ ČERVENEC-SRPEN 2020 : Vlasta BURIAN, výstava dokumentů, fotografií. Turistické vizitky, propagační materiál. Od 30. 6. do 31. 8. 

45/ S-ART KLUB + Petr Jeništa. Od 4. 9.... 

Změna termínu vyhrazena! 

 
 

Proběhlé akce

V Centru Vlasty Buriana se od 28.10.2015 konalo nespočet zajímavých akcí a výstav, zde jsou některé z nich:

Rok 2015 

28. 10. 2015 : slavnostní otevření Centra Vlasty Buriana. 

Konference k projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Dále to byly Dny otevřených dveří,  

besedy s pamětníky na Vl. Buriana, přednášky pro ZŠ spojené s lekcemi "Etikety", nábory na cvičení, dramatický kroužek.

 

Rok 2016

Rok 125. výročí narození Vl. Buriana v Liberci 

- pořad "Po stopách Vl. Buriana v Liberci" tj. vycházka Burianův okruh. Od rodného domu v Lucemburské, po schodech do Perlové ul., dále ke škole ZŠ 5. května a do Plzeňky, kam Vlastík běhal pro  pivo. 

- zveřejnili jsme a vystavili matriční zápis o narození J.W.Buriana. z r. 1891 

- pořad "Fenomén Vlasta Burian" v Knihovně  a ve spolupráci s J. Bartošem Sturzem 

- propagovali jsme pamětní medaile "125 let narození krále komiků", kterou vydala Jablonecká mincovna 

- uskutečnila se výstava ve spolupráci s Magistrátem města Liberec "GRAND PRIX - cena za architekturu". Budova oceněna v kategorii NOVOSTAVBA pro autora návrhu architekta Pavla Šťastného.

Při té příležitosti nás navštívila designérka Eva Jiřičná.

- pokračují edukativní pořady pro školní mládež. 

- svoji činnost zahájil dramatický kroužek pro děti pod vedením herce Marka Sýkory

- vánoční dětské divadelní představení pro rodiče

- zakoupili jsme sérii turistických výročních vizitek "Vlasta Burian"

 

Rok 2017

Rok 55. výročí úmrtí Vl. Buriana (1962) 

- pořady k výročí : výstava dokumentů z převozu ostatků Vl. Buriana z Vinohradského hřbitova na Vyšehrad. Druhý (r. 2002) a třetí pietní akt (r. 2007)

- pořad pro Slovenskou televizi "55 let od úmrtí krále komiků" 

- besedy k filmům : Milenky starého kriminálníka (90 let od premiéry) a  Tři vejce do skla (80 let od premiéry)

- pokračujeme v organizování výstav obrazů (akademický malíř Jaroslav Švihla, Dalibor Matouš, Marek Lavko, Žaneta Elisová)

nebo fotografií např. ze světa neslyšících Ondřeje Kačího. 

- v časopise Koktejl vyšel článek o Centru Vlasty Buriana 

- uskutečnily se tvořivé dílny pro děti ve spolupráci s Větrníkem 

- dobrou návštěvnost měly pořady Filmové písničky Vl. Buriana i pořad Fenomén Vlasta Burian v kavárně Centra. 

- uváděli jsme Pohádky, jejichž autorem je přímo Vl. Burian: např. "O Dalamánkovi", 

"O bramborách", spojené s výtvarnými dílničkami 

V Praze jsme se 18. 6. 2017 zúčastnili akce udělování Ceny humoru SVB v Divadle Semafor.

Z rukou Jiřího Suchého cenu převzal Jiří MENZEL.  

 

Rok 2018

Rok výročí 20 let Společnosti Vlasty Buriana (1998-2018)

- nechaly jsme zhotovit další turistické vizitky, propagační letáčky i bonbony Burianky

- uskutečnil se Maškarní bál pro děti a jejich rodiče 

- každou první středu v měsíci je u nás kontaktní místo pro seniory ČR

- promítáním Burianova filmu a besedou jsme se zúčastnili akce TATRHY, které se konaly v Resslově parku naproti CVB 

- konala se u nás LITERATOUR, tj. literární procházka po zajímavých místech v Liberci (pořádala Knihovna)

- beseda k Burianovu filmu "Ducháček to zařídí" - 80 let od premiéry 

- v Praze se v kině AERO na Žižkově uskutečnila akce předání Ceny humoru: převzal ji Jiří Krampol 

- rozhlasovou relací pro Čs. rozhlas jsme připomněli 127. výročí narození Vlasty Buriana 

- konal se u nás abiturientský sraz studentů z liberecké ZŠ Husova 

- navštívil nás Frank Veinbuch, emigrant do Kanady, který léta propagoval Buriana v cizině. Založil Burianovo Divadlo Teatr Vancouver a daroval nám veškerou svoji dokumentaci 

- výjimečná byla výstava Jany Kaplanové "Divadelní postavy z paličkované krajky"

ROK 2019

Výrazně se zlepšila návštěvnost turistů, rozšířila se klubová činnost. Pokračujeme ve využívání tělocvičny na cvičení jógy a zdravotního cvičení. Velký zájem z řad výtvarníků je o výstavy v prostorách 1. patra. Každý měsíc se konají vernisáže s kulturním programem.
- úspěšně spolupracujeme s organizací BEZMEZER formou pravidelných setkání i výtvar- ných a divadelních workshopů
- uspořádali jsme několik besed k výročí 80 let premiéry filmu “U pokladny stál”
- zavedly jsme komentované prohlídky pamětní síně Vl. Buriana. Navštěvují nás posluchači University 3. věku, skupiny seniorů i turisté z celé republiky. V dopoledních hodinách organizujeme návštěvy škol
- uskutečnila se zajímavá beseda studentů TU architektury s autorem projektu budovy Centra Vlasty Buriana Pavlem Šťastným, který byl za projekt oceněn v kategorii Novostavba
- uspořádali jsme koncert (9. 4. 2019) k výročí 128 let od narození Vl.Buriana. Zpívání s Brigitou s repertoárem populárních písní 1. pol. 20. století
- dobře jsou navštěvovány cestopisné přednášky RNDr Víta Příkaského i Ing. Miroslava Macháčka
- rozšířili jsme fundus autobiografických knih a fotografií z archivů, antikvariátu, soukromých sbírek i knižních novinek o Vlastovi Burianovi
- pravidelně se u nás konají schůze Krajské rady seniorů. První středu v měsíci jsou poskytovány informace o činnosti a plánech široké veřejnosti
- proběhly výstavy obrazů (Tomáš Kučera, Jana Serafínová, Dan Dostál, Petr Homola, Lukrezie Škaloudová a další). O prázdninách jsme měly výstavu uměleckých fotografií aktů významných autorů minulého století
- tradičně dobře byl navštíven již 3. ročník vánoční výstavy betlémů a andělů DDM Větrník Liberec. V r. 2019 byla výstava spojena s charitativní akcí pro Klub přátel červenobílé hole . To jsou lidé, mající sluchový i zrakový handicap.

- na sklonku roku jsme poskytli prostory klubům, které nás pravidelně navštěvují k populárním akcím Silvestr před Silvestrem.

- Vytiskli jsme PF a kalendář s vyobrazením Vlasty Buriana.

Otevírací doba Centra Vl. Buriana:

 

Úterý až pátek od 14 - 17:30

Telefon:

723 231 971

Adresa Centra:

 

Široká 179/38, Liberec

Beseda k 55.výročí úmrtí