top of page

Program akcí - říjen 2020

Otevírací doba: úterý – pátek od 14 –do 17.30 hod.

V provozu kavárna, čítárna, expozice panelů s fotografiemi a dokumenty ze života Vlasty Buriana. Prodej turistických vizitek, pohlednic, poštovních známek, obálek a dalších propagačních materiálů s vyobrazením Vl. Buriana . Objednávky komentovaných prohlídek, besed o filmografii, zápůjčky knih a další. Více informací na tel. 723 231 971

Výstava v říjnu

OBRAZY Jiří LOCHMAN 
V kolekci bude - mimo jiné - zařazen soubor 20 obrazů s názvem “NOC …”

Výstava probíhá 2.10. - 25. 11., od úterý do pátku od 14 do 17:30 hod.

  • Facebook Social Icon

V předem dohodnutých termínech probíhají od ledna 2020 komentované prohlídky s individuálním programem pro ZŠ a SŠ.

Centrum Vlasty Buriana nabízí nestátním neziskovým organizacím, občanským iniciativám a fyzickým osobám pro setkávání či pořádání jednorázových kulturních akcí VYBAVENÉ PROSTORY (kavárna, projekční místnost, výstavní činnost, tělocvična) nebo komentované prohlídky o libereckém rodákovi Vl. Burianovi. Budova je bezbariérová, prostory jsou komorní. Vhodné i pro seniory, handicapované, vozíčkáře.

Informace o vstupném či kurzovném na adrese: vlasta-burian@email.cz  nebo na tel.: 723 231 971.

Pozvanka-na-vystavu
bottom of page