Program akcí - srpen 2020

Otevírací doba: úterý – pátek od 14 –do 17.30 hod.

V provozu kavárna, čítárna, expozice panelů s fotografiemi a dokumenty ze života Vlasty Buriana. Prodej turistických vizitek, pohlednic, poštovních známek, obálek a dalších propagačních materiálů s vyobrazením Vl. Buriana . Objednávky komentovaných prohlídek, besed o filmografii, zápůjčky knih a další. Více informací na tel. 723 231 971

Výstava v srpnu

7. - 28. 8. výstava fotografií Miroslava Macháčka “INVENTURA” .

Fotografie, pořízené v letech 1967-2020 z Liberce i fotografie autora z cest po celém světě

Připravujeme:

září 2020: pravidelné schůzky a setkávání skupin a spolků, navazující na činnost před nucenou karanténou

říjen 2020: výstava obrazů libereckého umělce Jiřího LOCHMANA

V předem dohodnutých termínech probíhají od ledna 2020 komentované prohlídky s individuálním programem pro ZŠ a SŠ.

Centrum Vlasty Buriana nabízí nestátním neziskovým organizacím, občanským iniciativám a fyzickým osobám pro setkávání či pořádání jednorázových kulturních akcí VYBAVENÉ PROSTORY (kavárna, projekční místnost, výstavní činnost, tělocvična) nebo komentované prohlídky o libereckém rodákovi Vl. Burianovi. Budova je bezbariérová, prostory jsou komorní. Vhodné i pro seniory, handicapované, vozíčkáře.

Informace o vstupném či kurzovném na adrese: vlasta-burian@email.cz  nebo na tel.: 723 231 971.

Otevírací doba Centra Vl. Buriana:

 

Úterý až pátek od 14 - 17:30

Telefon:

723 231 971

Adresa Centra:

 

Široká 179/38, Liberec