top of page

Proběhlé akce a výstavy

 

Na sklonku roku 2015 zahájilo svoji činnost Centrum Vlasty Buriana, Široká ul., Liberec. 

Budova je moderní novostavbou, oceněnou diplomem Obcí architektů (r. 2016). 

Byla postavena v bezprostřední blízkosti rodného domu Vlasty Buriana v Lucemburské ul. Tento dům byl před mnoha lety zbourán. 

 

Centrum Vlasty Buriana je nezisková organizace, zřizovatelem je Společnost Vlasty Buriana o.p.s. Cílem projektu je nabízet a realizovat volnočasové aktivity pro všechny návštěvníky a turisty bez rozdílu věku. Důraz je kladen na propagaci a odkaz Vlasty Buriana, který se narodil v Liberci (9. 4. 1891). 

Sken.jpeg
Buri_kalendarA3.jpeg

Proběhlé výstavy

rok 2016

1/ ÚNOR 2016: "KARNEVAL v RIU", fotografie-beseda M. Macháčka. 

2/ DUBEN 2016 : Cyklus „Významné osobnosti 20. století“, T. G. MASARYK v dokumentech: pohlednice, medaile, fotografie. Ve spolupráci se spolkem SPUNT Liberec. 

3/ KVĚTEN 2016 : "LVT Liberec ve tvářích".Fotografie Radka Drbohlava. Vernisáž open.

4/ Červen 2016 : "Barvy mého života". Obrazy Víta Příkaského.

5/ ZÁŘÍ 2016 : "Figury a figurky". Obrazy, figurální tvorba Vl.Syrovátka.

6/ Říjen 2016: "Grand Prix cena architektury" v kategorii Novostavba. Obec architektů, realizované práce. Eva Jiřičná, Miloš Parma, arch. P. Šťastný – 1 ROK činnosti CVB. Ve spolupráci s Magistrátem města Liberce.

 7/ PROSINEC 2016 : "Z českých luhů a hájů". Obrazy, krajiny. Vl.  Syrovátko.

 

rok 2017

8/ LEDEN 2017 : "Spontánní realismus". Obrazy, Marek LAVKO. Zakoupen obraz "V.B. Přednosta stanice" 

9/ LEDEN 2017 : Žaneta ELISOVÁ, obrazy, kombinovaná technika.   

10/ ÚNOR 2017 : Fotografie-beseda  „Velikonoční ostrov“. Miroslav Macháček

11/ BŘEZEN 2017: "TICHÝ SVĚT", výstava fotografií neslyšících. V prostorách divadýlka se souborem Aries.

12/ BŘEZEN 2017: akademický malíř Jar. ŠVIHLA. Obrazy, grafika. 

13/ DUBEN 2017: "Král komiků v obrazech". Výstava k 55. výročí úmrtí Vl. Buriana (1962-2017). 

14/ KVĚTEN 2017: "Já a příroda" , Zdenka Kučerová, krajiny. 

15/ ČERVEN - SRPEN 2017 : "SPOLEČNOST Vlasty Buriana od r. 1998" .  Panely, fotografie, dokumenty.  

16/ ZÁŘÍ 2017 : Dalibor MATOUŠ (1925-1992) kubistický malíř, OBRAZY.

17/ ŘÍJEN, LISTOPAD 2017 : Jar. SYROVÁTKO + Pavel ŠULC „Po třiceti …“ výstava dvou výtvarníků. Volná tvorba

18/ PROSINEC 2017: Vlasta MATOUŠOVÁ, obrazy, grafika.

19/ PROSINEC 2017: BETLÉMY, andělé (Větrník), keramika, sklo.

 

rok 2018  

20/ ÚNOR : Účastníci kurzu malování Sv. ZENKLOVÉ, kolektivní výstava “Akvarely,svět fantazie”

21/ BŘEZEN: Petr JENIŠTA, obrazy 

22/ DUBEN: Eliška KOMOROUSOVÁ, Moje obrazy 

23/ KVĚTEN: Josef ZIKA, Velkoformátové obrazy 

24/ ČERVEN: Václav PLECHATÝ, Dřevoryty, grafiky, dřevěné sochy, apoštolové z orloje, obrázky 

22/ Červenec, SRPEN: PALIČKOVANÁ KRAJKA “Divadelní postavy” Jany KAPLANOVÉ

23/ ZÁŘÍ: Josef KAREL, Obrazy 

24/ ŘÍJEN: výstava ke 100 let vzniku ČR aneb “Potkali se?” T.G. Masaryk a Vlasta Burian 

25/ PROSINEC : “BETLÉMY a ANDĚLÉ”, vánoční výstava II. ročník ve spolupráci Větrník Liberec

Rok 2019

29/ LEDEN 2019 : Tomáš Kučera, "Kresby"  

30/ BŘEZEN 2019: Jana Serafínová, "Olejomalby, koláže " 
31/ DUBEN 2019 : Dan Dostál,"Království mlhy". Výstava fotografií s příběhem a texty Terezy Dostálové  
32/ KVĚTEN 2019: Petr Homola, obrazy "Hudba v barvě" + Lucie  Světlana "Otevřená" 
33/ ČERVEN 2019 : Společnost Vlasty Buriana vzpomíná na Krále komiků. Fotografie, dokumenty, zajímavosti 

34/ ČERVENEC-SRPEN 2019: Fotografická výstava uměleckých aktů významných fotografů 2. pol. 20. století.  Zapůjčeno ze soukromé sbírky K. R.
35/ ZÁŘÍ 2019 : Společnost Vlasty Buriana od r. 1998.      Dokumenty, fotografie  
36/ŘÍJEN 2019: LUCREZIE Škaloudová-Puchmajerová "Podoby krajiny". 26. 9. - 25. 10. 
37/ LISTOPAD 2019 : Staša MATULOVÁ,"Barevné kresby a  grafika". 1. 11. - 25. 11.    
38/ PROSINEC 2019: Tvoříme s radostí III. aneb "Setkání s  anděly" Výstava betlémů a andělů s vánoční tématikou-DDM Větrník. 29. 11. - 20. 12. Hosté: Klub přátel červenobílé hole, tj. osoby postižené hluchoslepotou.

Rok 2020

39/ LEDEN : Výstava k 58. výročí úmrtí Vlasty Buriana. Unikátní fotografie a dokumenty z pohřbů na Vyšehradě

40/ ÚNOR: Karla FAVRINOVÁ: Suchý pastel 

41/ BŘEZEN : akademický malíř J. ŠVIHLA “Obrazy”. Od 11. 3. ZAVŘENO zdůvodu karantény

    ČERVEN - “ - 

42/ ČERVENEC: Výstava z činnosti Centra Vlasty Buriana 2015-2020. Panely, fotografie 

43/ SRPEN: Miroslav MACHÁČEK “Inventura”, výstava fotografií z historického Liberce 

44/ ZÁŘÍ : S-ART Klub, kolektivní výstava obrazů na téma K. J. Erben “Kytice” 

45/ ŘÍJEN : Jiří LOCHMAN “Obrazy” + série NOC. Kalendář 2021 

Kotva 2
Kotva 1

Proběhlé akce

V Centru Vlasty Buriana se od 28.10.2015 konalo nespočet zajímavých akcí, zde jsou některé z nich:

Rok 2015 

28. 10. 2015 : slavnostní otevření Centra Vlasty Buriana. 

Konference k projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Dále to byly Dny otevřených dveří, besedy s pamětníky na Vl. Buriana, přednášky pro ZŠ spojené s lekcemi "Etikety", nábory na cvičení, dramatický kroužek.

Rok 2016

Rok 125. výročí narození Vl. Buriana v Liberci 

- pořad "Po stopách Vl. Buriana v Liberci" tj. vycházka Burianův okruh. Od rodného domu v Lucemburské, po schodech do Perlové ul., dále ke škole ZŠ 5. května a do Plzeňky, kam Vlastík běhal pro  pivo. 

- zveřejnili jsme a vystavili matriční zápis o narození J.W.Buriana. z r. 1891 

- pořad "Fenomén Vlasta Burian" v Knihovně  a ve spolupráci s J. Bartošem Sturzem 

- propagovali jsme pamětní medaile "125 let narození krále komiků", kterou vydala Jablonecká mincovna 

- uskutečnila se výstava ve spolupráci s Magistrátem města Liberec "GRAND PRIX - cena za architekturu". Budova oceněna v kategorii NOVOSTAVBA pro autora návrhu architekta Pavla Šťastného.

Při té příležitosti nás navštívila designérka Eva Jiřičná.

- pokračují edukativní pořady pro školní mládež. 

- svoji činnost zahájil dramatický kroužek pro děti pod vedením herce Marka Sýkory

- vánoční dětské divadelní představení pro rodiče

- zakoupili jsme sérii turistických výročních vizitek "Vlasta Burian"

Rok 2017

Rok 55. výročí úmrtí Vl. Buriana (1962) 

- pořady k výročí : výstava dokumentů z převozu ostatků Vl. Buriana z Vinohradského hřbitova na Vyšehrad. Druhý (r. 2002) a třetí pietní akt (r. 2007)

- pořad pro Slovenskou televizi "55 let od úmrtí krále komiků" 

- besedy k filmům : Milenky starého kriminálníka (90 let od premiéry) a  Tři vejce do skla (80 let od premiéry)

- pokračujeme v organizování výstav obrazů (akademický malíř Jaroslav Švihla, Dalibor Matouš, Marek Lavko, Žaneta Elisová)

nebo fotografií např. ze světa neslyšících Ondřeje Kačího. 

- v časopise Koktejl vyšel článek o Centru Vlasty Buriana 

- uskutečnily se tvořivé dílny pro děti ve spolupráci s Větrníkem 

- dobrou návštěvnost měly pořady Filmové písničky Vl. Buriana i pořad Fenomén Vlasta Burian v kavárně Centra. 

- uváděli jsme Pohádky, jejichž autorem je přímo Vl. Burian: např. "O Dalamánkovi", "O bramborách", spojené s výtvarnými dílničkami 

- Charitativní spolupráce se spolkem DOBROTETY konáním Bazárků

Rok 2018

Rok výročí 20 let Společnosti Vlasty Buriana (1998-2018)

- nechaly jsme zhotovit další turistické vizitky, propagační letáčky i bonbony Burianky

- uskutečnil se Maškarní bál pro děti a jejich rodiče 

- každou první středu v měsíci je u nás kontaktní místo pro seniory ČR

- promítáním Burianova filmu a besedou jsme se zúčastnili akce TATRHY, které se konaly v Resslově parku naproti CVB 

- konala se u nás LITERATOUR, tj. literární procházka po zajímavých místech v Liberci (pořádala Knihovna)

- beseda k Burianovu filmu "Ducháček to zařídí" - 80 let od premiéry 

- rozhlasovou relací pro Čs. rozhlas jsme připomněli 127. výročí narození Vlasty Buriana 

- konal se u nás abiturientský sraz studentů z liberecké ZŠ Husova 

- navštívil nás Frank Veinbuch, emigrant do Kanady, který léta propagoval Buriana v cizině. Založil Burianovo Divadlo Teatr Vancouver a daroval nám veškerou svoji dokumentaci 

- výjimečná byla výstava Jany Kaplanové "Divadelní postavy z paličkované krajky"

- prezentovali jsme Vl. Buriana i činnost CVB na veřejné konferenci Svět patří smělým 

- výstava a další pořady ke 100. výročí vzniku ČR Potkali se?

- uskutečnil se křest knihy 

- pokračovali jsme v úspěšných vánočních výstavách 

Rok 2019

Výrazně se zlepšila návštěvnost turistů, rozšířila se klubová činnost. Pokračujeme ve využívání tělocvičny na cvičení jógy a zdravotního cvičení. Velký zájem z řad výtvarníků je o výstavy v prostorách 1. patra. Každý měsíc se konají vernisáže s kulturním programem.
- úspěšně spolupracujeme s organizací BEZMEZER formou pravidelných setkání i výtvar- ných a divadelních workshopů
- uspořádali jsme několik besed k výročí 80 let premiéry filmu “U pokladny stál”
- zavedly jsme komentované prohlídky pamětní síně Vl. Buriana. Navštěvují nás posluchači University 3. věku, skupiny seniorů i turisté z celé republiky. V dopoledních hodinách organizujeme návštěvy škol
- uskutečnila se zajímavá beseda studentů TU architektury s autorem projektu budovy Centra Vlasty Buriana Pavlem Šťastným, který byl za projekt oceněn v kategorii Novostavba
- uspořádali jsme koncert (9. 4. 2019) k výročí 128 let od narození Vl.Buriana. Zpívání s Brigitou s repertoárem populárních písní 1. pol. 20. století
- dobře jsou navštěvovány cestopisné přednášky RNDr Víta Příkaského i Ing. Miroslava Macháčka
- rozšířili jsme fundus autobiografických knih a fotografií z archivů, antikvariátu, soukromých sbírek i knižních novinek o Vlastovi Burianovi
- pravidelně se u nás konají schůze Krajské rady seniorů. První středu v měsíci jsou poskytovány informace o činnosti a plánech široké veřejnosti
- proběhly výstavy obrazů (Tomáš Kučera, Jana Serafínová, Dan Dostál, Petr Homola, Lukrezie Škaloudová a další). O prázdninách jsme měly výstavu uměleckých fotografií aktů významných autorů minulého století
- tradičně dobře byl navštíven již 3. ročník vánoční výstavy betlémů a andělů DDM Větrník Liberec. V r. 2019 byla výstava spojena s charitativní akcí pro Klub přátel červenobílé hole . To jsou lidé, mající sluchový i zrakový handicap.

- na sklonku roku jsme poskytli prostory klubům, které nás pravidelně navštěvují k populárním akcím Silvestr před Silvestrem.

- Vytiskli jsme PF a kalendář s vyobrazením Vlasty Buriana.

- Koncert z filmových písní Vlasty Buriana

- Beseda s architektem Pavlem Šťastným se studenty Technické univerzity

Rok 2020

- vydali jsme Kalendář s Vlastou Burianem na r. 2020 

- proběhlo u nás kulturní dopoledne s předáváním vysvědčení pro žáky Jedličkova ústavu 

- konají se pravidelné klubové schůzky Seniorů ČR, sdružení MAYA i spolku BEZMEZER s výtvarnými dílnami. Máme zde kontaktní místo Seniorů ČR

- scházejí se u nás mladí v nejrůznějších kursech (Kurs pravou mozkovou hemisférou)

- umístili jsme propagační panel Centra do výlohy 

- uskutečnila se komentovaná prohlídka pro žáky jablonecké školy s kvízem o Burianovi 

- senioři se bavili přípravou, účastí i videozáznamem z celostátního kola “Babička roku” 

- oblíbené jsou kurzy jógy a zdravotního cvičení

- v březnu se uskutečnila poslední řádná vernisáž výstavy akademického malíře J. Švihly. 

- Od 11. 3. 2020 bylo naše zařízení uzavřeno z důvodu karantény a přerušena veškerá činnost

- v srpnu se konala výstava fotografií Mir. Macháčka s komentovanými prohlídkami pro širokou veřejnost

- v září to byla kolektivní výstava klubu S-ART s obrazy na téma K. J. Erbena “Kytice” 

- zatím poslední výstavou jsou obrazy Jiřího Lochmana. Od 5. 10. je naše zařízení opět uzavřeno. 

... pokračování

Centrum VB bylo uzavřeno po vládních nařízeních, omezujících návštěvy kulturních podniků.

Od té doby probíhají individuální prohlídky Pamětní síně pro turisty a školní skupiny. Naposledy v červnu 2022.

bottom of page