Proběhlé akce a výstavy

 

Na sklonku roku 2015 zahájilo svoji činnost Centrum Vlasty Buriana, Široká ul., Liberec. 

Budova je moderní novostavbou, oceněnou diplomem Obcí architektů (r. 2016). 

Byla postavena v bezprostřední blízkosti rodného domu Vlasty Buriana v Lucemburské ul. Tento dům byl před mnoha lety zbourán. 

 

Centrum Vlasty Buriana je nezisková organizace, zřizovatelem je Společnost Vlasty Buriana o.p.s. Cílem projektu je nabízet a realizovat volnočasové aktivity pro všechny návštěvníky a turisty bez rozdílu věku. Důraz je kladen na propagaci a odkaz Vlasty Buriana, který se narodil v Liberci (9. 4. 1891). 

 

Využívány jsou všechny prostory tohoto bezbariérového zařízení: pamětní síň se spoustou unikátních fotografií a dokumentů ze soukromí, společenského, filmového a divadelního života Vl. Buriana. Zde se konají komentované prohlídky, doplněné videosmyčkou a sestřihem filmových písniček krále komiků. 

 

V 1. patře jsou klubové místnosti, kde pořádáme výstavy, semináře a filmové besedy. Chodby jsou vyzdobeny filmovými plakáty a obrazy, připomínající slavného libereckého rodáka.  O patro výš je malá tělocvična a prostor, upravený jako komorní divadlo. V nejvyšších zkosených prostorách je depozit Společnosti Vlasty Buriana.

 

Každoročně zpracováváme a předáváme podrobné Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu. 

CVB má kontaktní email adresu, fc. a webové stránky, které pravidelně aktualizujeme. Programy a pořady inzerujeme pravidelně v tiskovinách Živá kultura, dále Kalendář Liberecka nebo plakátovací plocha v MIC Liberec. 

 

Sken.jpeg
buri-rouska.png
Buri_kalendarA3.jpeg

Proběhlé výstavy

rok 2016

1/ ÚNOR 2016: "KARNEVAL v RIU", fotografie-beseda M. Macháčka. 

2/ DUBEN 2016 : Cyklus „Významné osobnosti 20. století“, T. G. MASARYK v dokumentech: pohlednice, medaile, fotografie. Ve spolupráci se spolkem SPUNT Liberec. 

3/ KVĚTEN 2016 : "LVT Liberec ve tvářích".Fotografie Radka Drbohlava. Vernisáž open.

4/ Červen 2016 : "Barvy mého života". Obrazy Víta Příkaského.

5/ ZÁŘÍ 2016 : "Figury a figurky". Obrazy, figurální tvorba Vl.Syrovátka.

6/ Říjen 2016: "Grand Prix cena architektury" v kategorii Novostavba. Obec architektů, realizované práce. Eva Jiřičná, Miloš Parma, arch. P. Šťastný – 1 ROK činnosti CVB. Ve spolupráci s Magistrátem města Liberce.

 7/ PROSINEC 2016 : "Z českých luhů a hájů". Obrazy, krajiny. Vl.  Syrovátko.

 

rok 2017

8/ LEDEN 2017 : "Spontánní realismus". Obrazy, Marek LAVKO. Zakoupen obraz "V.B. Přednosta stanice" 

9/ LEDEN 2017 : Žaneta ELISOVÁ, obrazy, kombinovaná technika.   

10/ ÚNOR 2017 : Fotografie-beseda  „Velikonoční ostrov“. Miroslav Macháček

11/ BŘEZEN 2017: "TICHÝ SVĚT", výstava fotografií neslyšících. V prostorách divadýlka se souborem Aries.

12/ BŘEZEN 2017: akademický malíř Jar. ŠVIHLA. Obrazy, grafika. 

13/ DUBEN 2017: "Král komiků v obrazech". Výstava k 55. výročí úmrtí Vl. Buriana (1962-2017). 

14/ KVĚTEN 2017: "Já a příroda" , Zdenka Kučerová, krajiny. 

15/ ČERVEN - SRPEN 2017 : "SPOLEČNOST Vlasty Buriana od r. 1998" .  Panely, fotografie, dokumenty.  

16/ ZÁŘÍ 2017 : Dalibor MATOUŠ (1925-1992) kubistický malíř, OBRAZY.

17/ ŘÍJEN, LISTOPAD 2017 : Jar. SYROVÁTKO + Pavel ŠULC „Po třiceti …“ výstava dvou výtvarníků. Volná tvorba

18/ PROSINEC 2017: Vlasta MATOUŠOVÁ, obrazy, grafika.

19/ PROSINEC 2017: BETLÉMY, andělé (Větrník), keramika, sklo.

 

rok 2018  

20/ ÚNOR : Účastníci kurzu malování Sv. ZENKLOVÉ, kolektivní výstava “Akvarely,svět fantazie”

21/ BŘEZEN: Petr JENIŠTA, obrazy 

22/ DUBEN: Eliška KOMOROUSOVÁ, Moje obrazy 

23/ KVĚTEN: Josef ZIKA, Velkoformátové obrazy 

24/ ČERVEN: Václav PLECHATÝ, Dřevoryty, grafiky, dřevěné sochy, apoštolové z orloje, obrázky 

22/ Červenec, SRPEN: PALIČKOVANÁ KRAJKA “Divadelní postavy” Jany KAPLANOVÉ

23/ ZÁŘÍ: Josef KAREL, Obrazy 

24/ ŘÍJEN: výstava ke 100 let vzniku ČR aneb “Potkali se?” T.G. Masaryk a Vlasta Burian 

25/ PROSINEC : “BETLÉMY a ANDĚLÉ”, vánoční výstava II. ročník ve spolupráci Větrník Liberec

Rok 2019

29/ LEDEN 2019 : Tomáš Kučera, "Kresby"  

30/ BŘEZEN 2019: Jana Serafínová, "Olejomalby, koláže " 
31/ DUBEN 2019 : Dan Dostál,"Království mlhy". Výstava fotografií s příběhem a texty Terezy Dostálové  
32/ KVĚTEN 2019: Petr Homola, obrazy "Hudba v barvě" + Lucie  Světlana "Otevřená" 
33/ ČERVEN 2019 : Společnost Vlasty Buriana vzpomíná na Krále komiků. Fotografie, dokumenty, zajímavosti 

34/ ČERVENEC-SRPEN 2019: Fotografická výstava uměleckých aktů významných fotografů 2. pol. 20. století.  Zapůjčeno ze soukromé sbírky K. R.
35/ ZÁŘÍ 2019 : Společnost Vlasty Buriana od r. 1998.      Dokumenty, fotografie  
36/ŘÍJEN 2019: LUCREZIE Škaloudová-Puchmajerová "Podoby krajiny". 26. 9. - 25. 10. 
37/ LISTOPAD 2019 : Staša MATULOVÁ,"Barevné kresby a  grafika". 1. 11. - 25. 11.    
38/ PROSINEC 2019: Tvoříme s radostí III. aneb "Setkání s  anděly" Výstava betlémů a andělů s vánoční tématikou-DDM Větrník. 29. 11. - 20. 12. Hosté: Klub přátel červenobílé hole, tj. osoby postižené hluchoslepotou.

Rok 2020

39/ LEDEN : Výstava k 58. výročí úmrtí Vlasty Buriana. Unikátní fotografie a dokumenty z pohřbů na Vyšehradě

40/ ÚNOR: Karla FAVRINOVÁ: Suchý pastel 

41/ BŘEZEN : akademický malíř J. ŠVIHLA “Obrazy”. Od 11. 3. ZAVŘENO zdůvodu karantény

    ČERVEN - “ - 

42/ ČERVENEC: Výstava z činnosti Centra Vlasty Buriana 2015-2020. Panely, fotografie 

43/ SRPEN: Miroslav MACHÁČEK “Inventura”, výstava fotografií z historického Liberce 

44/ ZÁŘÍ : S-ART Klub, kolektivní výstava obrazů na téma K. J. Erben “Kytice” 

45/ ŘÍJEN : Jiří LOCHMAN “Obrazy” + série NOC. Kalendář 2021 

 
 

Proběhlé akce

V Centru Vlasty Buriana se od 28.10.2015 konalo nespočet zajímavých akcí, zde jsou některé z nich:

Rok 2015 

28. 10. 2015 : slavnostní otevření Centra Vlasty Buriana. 

Konference k projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Dále to byly Dny otevřených dveří, besedy s pamětníky na Vl. Buriana, přednášky pro ZŠ spojené s lekcemi "Etikety", nábory na cvičení, dramatický kroužek.

Rok 2016

Rok 125. výročí narození Vl. Buriana v Liberci 

- pořad "Po stopách Vl. Buriana v Liberci" tj. vycházka Burianův okruh. Od rodného domu v Lucemburské, po schodech do Perlové ul., dále ke škole ZŠ 5. května a do Plzeňky, kam Vlastík běhal pro  pivo. 

- zveřejnili jsme a vystavili matriční zápis o narození J.W.Buriana. z r. 1891 

- pořad "Fenomén Vlasta Burian" v Knihovně  a ve spolupráci s J. Bartošem Sturzem 

- propagovali jsme pamětní medaile "125 let narození krále komiků", kterou vydala Jablonecká mincovna 

- uskutečnila se výstava ve spolupráci s Magistrátem města Liberec "GRAND PRIX - cena za architekturu". Budova oceněna v kategorii NOVOSTAVBA pro autora návrhu architekta Pavla Šťastného.

Při té příležitosti nás navštívila designérka Eva Jiřičná.

- pokračují edukativní pořady pro školní mládež. 

- svoji činnost zahájil dramatický kroužek pro děti pod vedením herce Marka Sýkory

- vánoční dětské divadelní představení pro rodiče

- zakoupili jsme sérii turistických výročních vizitek "Vlasta Burian"

Rok 2017

Rok 55. výročí úmrtí Vl. Buriana (1962) 

- pořady k výročí : výstava dokumentů z převozu ostatků Vl. Buriana z Vinohradského hřbitova na Vyšehrad. Druhý (r. 2002) a třetí pietní akt (r. 2007)

- pořad pro Slovenskou televizi "55 let od úmrtí krále komiků" 

- besedy k filmům : Milenky starého kriminálníka (90 let od premiéry) a  Tři vejce do skla (80 let od premiéry)

- pokračujeme v organizování výstav obrazů (akademický malíř Jaroslav Švihla, Dalibor Matouš, Marek Lavko, Žaneta Elisová)

nebo fotografií např. ze světa neslyšících Ondřeje Kačího. 

- v časopise Koktejl vyšel článek o Centru Vlasty Buriana 

- uskutečnily se tvořivé dílny pro děti ve spolupráci s Větrníkem 

- dobrou návštěvnost měly pořady Filmové písničky Vl. Buriana i pořad Fenomén Vlasta Burian v kavárně Centra. 

- uváděli jsme Pohádky, jejichž autorem je přímo Vl. Burian: např. "O Dalamánkovi", "O bramborách", spojené s výtvarnými dílničkami 

- Charitativní spolupráce se spolkem DOBROTETY konáním Bazárků

Rok 2018

Rok výročí 20 let Společnosti Vlasty Buriana (1998-2018)

- nechaly jsme zhotovit další turistické vizitky, propagační letáčky i bonbony Burianky

- uskutečnil se Maškarní bál pro děti a jejich rodiče 

- každou první středu v měsíci je u nás kontaktní místo pro seniory ČR

- promítáním Burianova filmu a besedou jsme se zúčastnili akce TATRHY, které se konaly v Resslově parku naproti CVB 

- konala se u nás LITERATOUR, tj. literární procházka po zajímavých místech v Liberci (pořádala Knihovna)

- beseda k Burianovu filmu "Ducháček to zařídí" - 80 let od premiéry 

- rozhlasovou relací pro Čs. rozhlas jsme připomněli 127. výročí narození Vlasty Buriana 

- konal se u nás abiturientský sraz studentů z liberecké ZŠ Husova 

- navštívil nás Frank Veinbuch, emigrant do Kanady, který léta propagoval Buriana v cizině. Založil Burianovo Divadlo Teatr Vancouver a daroval nám veškerou svoji dokumentaci 

- výjimečná byla výstava Jany Kaplanové "Divadelní postavy z paličkované krajky"

- prezentovali jsme Vl. Buriana i činnost CVB na veřejné konferenci Svět patří smělým 

- výstava a další pořady ke 100. výročí vzniku ČR Potkali se?

- uskutečnil se křest knihy 

- pokračovali jsme v úspěšných vánočních výstavách 

Rok 2019

Výrazně se zlepšila návštěvnost turistů, rozšířila se klubová činnost. Pokračujeme ve využívání tělocvičny na cvičení jógy a zdravotního cvičení. Velký zájem z řad výtvarníků je o výstavy v prostorách 1. patra. Každý měsíc se konají vernisáže s kulturním programem.
- úspěšně spolupracujeme s organizací BEZMEZER formou pravidelných setkání i výtvar- ných a divadelních workshopů
- uspořádali jsme několik besed k výročí 80 let premiéry filmu “U pokladny stál”
- zavedly jsme komentované prohlídky pamětní síně Vl. Buriana. Navštěvují nás posluchači University 3. věku, skupiny seniorů i turisté z celé republiky. V dopoledních hodinách organizujeme návštěvy škol
- uskutečnila se zajímavá beseda studentů TU architektury s autorem projektu budovy Centra Vlasty Buriana Pavlem Šťastným, který byl za projekt oceněn v kategorii Novostavba
- uspořádali jsme koncert (9. 4. 2019) k výročí 128 let od narození Vl.Buriana. Zpívání s Brigitou s repertoárem populárních písní 1. pol. 20. století
- dobře jsou navštěvovány cestopisné přednášky RNDr Víta Příkaského i Ing. Miroslava Macháčka
- rozšířili jsme fundus autobiografických knih a fotografií z archivů, antikvariátu, soukromých sbírek i knižních novinek o Vlastovi Burianovi
- pravidelně se u nás konají schůze Krajské rady seniorů. První středu v měsíci jsou poskytovány informace o činnosti a plánech široké veřejnosti
- proběhly výstavy obrazů (Tomáš Kučera, Jana Serafínová, Dan Dostál, Petr Homola, Lukrezie Škaloudová a další). O prázdninách jsme měly výstavu uměleckých fotografií aktů významných autorů minulého století
- tradičně dobře byl navštíven již 3. ročník vánoční výstavy betlémů a andělů DDM Větrník Liberec. V r. 2019 byla výstava spojena s charitativní akcí pro Klub přátel červenobílé hole . To jsou lidé, mající sluchový i zrakový handicap.

- na sklonku roku jsme poskytli prostory klubům, které nás pravidelně navštěvují k populárním akcím Silvestr před Silvestrem.

- Vytiskli jsme PF a kalendář s vyobrazením Vlasty Buriana.

- Koncert z filmových písní Vlasty Buriana

- Beseda s architektem Pavlem Šťastným se studenty Technické univerzity

Rok 2020

- vydali jsme Kalendář s Vlastou Burianem na r. 2020 

- proběhlo u nás kulturní dopoledne s předáváním vysvědčení pro žáky Jedličkova ústavu 

- konají se pravidelné klubové schůzky Seniorů ČR, sdružení MAYA i spolku BEZMEZER s výtvarnými dílnami. Máme zde kontaktní místo Seniorů ČR

- scházejí se u nás mladí v nejrůznějších kursech (Kurs pravou mozkovou hemisférou)

- umístili jsme propagační panel Centra do výlohy 

- uskutečnila se komentovaná prohlídka pro žáky jablonecké školy s kvízem o Burianovi 

- senioři se bavili přípravou, účastí i videozáznamem z celostátního kola “Babička roku” 

- oblíbené jsou kurzy jógy a zdravotního cvičení

- v březnu se uskutečnila poslední řádná vernisáž výstavy akademického malíře J. Švihly. 

- Od 11. 3. 2020 bylo naše zařízení uzavřeno z důvodu karantény a přerušena veškerá činnost

- v srpnu se konala výstava fotografií Mir. Macháčka s komentovanými prohlídkami pro širokou veřejnost

- v září to byla kolektivní výstava klubu S-ART s obrazy na téma K. J. Erbena “Kytice” 

- zatím poslední výstavou jsou obrazy Jiřího Lochmana. Od 5. 10. je naše zařízení opět uzavřeno. 

Otevírací doba Centra Vl. Buriana:

 

Úterý až pátek od 14 - 17:30

Telefon:

723 231 971

Adresa Centra:

 

Široká 179/38, Liberec